COLECTARE DEEE
DE LA FIRME ȘI INSTITUȚII

Potrivit legii, se interzice eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) sub formă de deșeuri municipale nesortate, precum și predarea DEEE către alți operatori economici decât cei autorizați pentru colectarea DEEE.

Misiunea noastră este să organizăm degajarea gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), de orice tip, ce rezultă din operațiunile de casare periodică, direct de la sediile firmelor și instituțiilor, cu eliberarea documentelor legale necesare scoaterii lor conforme din evidențele contabile și de gestiune.

Toate deșeurile electrice colectate de noi gratuit sunt sortate conform cerințelor/normelor tehnologice și apoi expediate la reciclatori autorizați, răspunzători pentru procesarea și eliminarea lor nepoluantă. Totodată, cantitățile colectate, sortate și trimise la reciclare sunt raportate către autoritățile de mediu, iar trasabilitatea/identificarea tuturor operațiunilor este asigurată prin portalul de gestiune distribuit și operat de Asociația RoRec, conform cerințelor legale.

Te ajutăm să scapi gratuit de deșeurile electrice și electronice!

Beneficiile clienților noștri:

  • eliminarea costurilor de transport, manipulare, sortare, depozitare, reciclare, elaborare documente de reciclare și contabile privind deșeurile electrice
  • eliminarea costurilor cu managementul deșeurilor electrice
  • disponibilizarea spațiilor ocupate de deșeurile electrice
  • eliminarea costurilor cu personalul necesar operațiunilor de gestionare a deșeurilor electrice
  • obținerea dovezii casării legale a deșeurilor electrice
  • îmbunătățirea reputației

Pentru informații suplimentare, vă stăm cu plăcere la dispoziție.

Parteneri:

Mulțumim partenerilor care sprijină efortul
SNC de a încuraja colectarea selectivă a DEEE și de a promova comportamentul responsabil față de mediu în comunitățile locale.