COLECTAREA DEEE

Ce înseamnă colectarea DEEE?

Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile și industriale (non-auto), corpuri de iluminat sau tuburi fluorescente, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și trebuie reciclate.

Practic, colectăm și reciclăm aproape tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii.

De ce să colectăm deșeuri electrice și electronice?

Deșeurile electrice și electronice reprezintă 5–6% din totalul deșeurilor unei comunități.

Așa cum gunoiul menajer nu este păstrat în casă, nici aparatele electrice vechi sau defecte nu trebuie depozitate în gospodărie sau aruncate la întâmplare.

DEEE trebuie colectate și reciclate corect, din rațiuni ce țin de protecția mediului înconjurător, de riscul pe care îl reprezintă potențialul lor toxic, precum și de protejarea resurselor naturale ale Pământului.

Echipamentele electrice și electronice au în componența lor elemente nocive pentru mediul înconjurător și pentru populație, cum ar fi: metale grele sau gaze periculoase – elemente care, eliberate în aer, apă sau sol, au efecte dăunătoare, pe termen lung, asupra hranei noastre, a apei pe care o bem sau a aerului pe care îl respirăm.

Majoritatea aparatelor electrice și electronice au componente ce conțin materiale ce pot fi recuperate și reintroduse în industrie, ca materii prime secundare, iar prevenirea exploatării iraționale a resurselor primare se poate realiza doar printr-un grad înalt de valorificare, obținut cu tehnologii de reciclare performante.

Legea ne interzice să aruncăm deșeurile electrice împreună cu gunoiul menajer.

Predând selectiv deșeurile electrice, în vederea colectării și reciclării, realizăm:

  • respectarea prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea cadru a deșeurilor nr. 211/2011, completată de OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,
  • atingerea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare, potrivit Directivelor (UE) cu privire la DEEE.

Cum colectăm deșeurile electrice?

  • prin preluarea gratuită, direct de la domiciliu sau sediul firmelor și instituțiilor
  • în cadrul acțiunilor de colectare
  • prin depunerea de către cetățeni la punctele de colectare

Operatorul local de colectare pune la dispoziția populației și firmelor sau instituțiilor un serviciu de colectare permanent și gratuit, prin preluarea de comenzi pentru ridicarea DEEE de la domiciliul sau sediul organizației dumneavoastră.

Ce facem cu deșeurile electrice după colectare?

După preluarea deșeurilor electrice de la populație sau firme/instituții, deșeurile sunt sortate, inventariate, stocate în funcție de tehnologia de tratare/reciclare aplicabilă (ex.: aparate frigorifice, mașini de spălat, aer condiționat, televizoare/monitoare CRT și LCD, lămpi și tuburi fluorescente, alte aparate electrocasnice de mari și mici dimensiuni, ITC&C, audio-video, GSM, unelte electrice, jucării și echipamente sportive, aparate medicale, baterii etc.), încărcate și transportate în condiții de siguranță către operatorii de tratare și reciclare.

Procesul de tratare include mai multe activități de natură fizică (dezmembrare/tăiere, extragerea substanțelor nocive din componența unor DEEE), din care rezultă componente (cabluri, motoare, plăci circuite imprimate etc.) și materiale (sticlă, plastic, metal etc.) care vor fi supuse ulterior, după caz, unor tratări suplimentare, valorificări, reciclări și/sau neutralizări și eliminări nepoluante.

În cele din urmă, după neutralizarea substanțelor periculoase în vederea eliminării nepoluante, rezultă, din procese tehnologice minuțios organizate, materiile prime secundare, ce sunt reintroduse în circuitul economic (ex.: producția unor bunuri).

Te ajutăm să scapi gratuit de deșeurile electrice și electronice!

Parteneri:

Mulțumim partenerilor care sprijină efortul
SNC de a încuraja colectarea selectivă a DEEE și de a promova comportamentul responsabil față de mediu în comunitățile locale.