Despre SNC
SISTEM NAȚIONAL DE COLECTARE

SNC – Sistem Național de Colectare este o franciză ce reprezintă serviciile a 5 operatori regionali autorizați pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), care își desfășoară activitatea în cadrul normativ stabilit prin Legea nr. 211/2011 și OUG nr. 5/2015, prin care se transpun în România prevederile Directivei nr. 19/2012 a Parlamentului Uniunii Europene.  

Principalele atuuri ale SNC – Sistem Național de Colectare constau în vasta reprezentare regională și locală a rețelei de operatori de colectare, în capacitatea dovedită de colectare DEEE și DBA, de peste 10.000 tone/an, și în standardul ridicat al serviciilor de colectare și logistice prestate, grație experienței profesionale de peste 10 ani a specialiștilor noștri.

În prezent, SNC – Sistem Național de Colectare operează centre de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice în mun. București și în următoarele 23 de județe: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea și Vrancea.

Oferta de servicii SNC cuprinde:

 • colectarea gratuită a deșeurilor electrice și electronice, de orice tip, direct de la gospodăriile particulare;
 • colectarea gratuită a DEEE direct de la sediile firmelor și instituțiilor, din județele pe care le deservim logistic, ca urmarea a operațiunilor de casare periodică ori rezultate din activitatea curentă, cu eliberarea documentelor legale, necesare scoaterii conforme a deșeurilor din evidențele contabile și de gestiune;
 • colectarea DEEE pentru unități administrativ-teritoriale (UAT) și asociații de dezvotare intercomunitare (ADI);
 • colectarea DEEE de la producători și rețelele partenerilor acestora (sistemul 1:1 și “buy back”, programul național “Rabla pentru electrocasnice”, campanii de tip e-voucher, negații);
 • încredințarea DEEE colectate către organizații colective (OTR) care au preluat responsabilitatea producăorilor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, sau către producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile de gestionare a DEEE, sau către reprezentanții autorizați ai producătorilor;
 • colectarea DEEE pentru partenerii noștri care promovează reciclarea cu recompense.

Logistica SNC include:

 • acoperire teritorială extinsă (24 de centre de colectare zonale), în continuă dezvoltare;
 • peste 60 de echipaje mobile de colectare, care deservesc, zilnic și în condiții optime, solicitările de preluare a deșeurilor, venite atât de la populație, cât și cele de la producători, comercianți, firme și instituții publice;
 • containere de colectare de mare capacitate, amplasate la locațiile partenerilor;
 • metode moderne de colectare, adaptate nevoilor concrete ale clienților;
 • soluții de optimizare a mecanismului campaniilor promoționale bazate pe eco-bonusuri, derulate de partenerii noștri retaileri;
 • un sistem electronic propriu de gestiune a deșeurilor, menit să asigure înregistrarea, raportarea, transparența surselor de proveniență și întreaga trasabilitate a deșeurilor, cu emiterea automată a tuturor documentelor legale.

Beneficiile clienților noștri direcți (comercianți), confirmate în urma derulării a peste 100 de campanii de colectare:

 • eliminarea costurilor și resurselor logistice (transport, manipulare, sortare, depozitare, reciclare, elaborare documente de expediție, înregistrare, reciclare și raportare)
 • eliminarea costurilor cu managementul colectării DEEE
 • disponibilizarea spațiilor de depozitare, ocupate de deșeurile electrice
 • eliminarea costurilor cu personalul necesar operațiunilor de gestionare a colectării deșeurilor electrice
 • dispunerea de urne de colectare personalizate, pentru electrocasnicele mici, baterii, becuri și tuburi fluorescente
 • valorificarea deșeurilor electrice, la tarife avantajoase
 • soluții de optimizare a mecanismului campaniilor promoționale bazate pe eco-bonusuri
 • obținerea dovezii reciclării deșeurilor electrice (procese verbal de predare-primire, ceritificate de valorificare /eliminare)
 • îmbunătățirea reputației pe piață
 • îndeplinirea unei obligații legale

Beneficii pentru clienții comercianților:

 • eliminarea timpului pierdut, a efortului și a costurilor de transport și manipulare aferente predării deșeurilor electrice
 • disponibilizarea spațiilor locative și gospodărești ocupate de deșeurile electrice
 • obținerea unui câștig bănesc, prin intermediul sistemului “buy back” sau a e-voucherelor (eco-bonusurilor)
 • îndeplinirea unei datorii civice și legale.

Toate deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate de către operatorii zonali ai SNC sunt sortate conform cerințelor/normelor tehnologice și apoi expediate la reciclatori autorizați, răspunzători pentru procesarea și eliminarea lor nepoluantă. Totodată, cantitățile colectate, sortate și trimise la reciclare sunt raportate către autoritățile de mediu, cu asigurarea trasabilității/identificării tuturor operațiunilor, conform cerințelor legale.

Te ajutăm să scapi gratuit de deșeurile electrice și electronice!

Parteneri:

Mulțumim partenerilor care sprijină efortul
SNC de a încuraja colectarea selectivă a DEEE și de a promova comportamentul responsabil față de mediu în comunitățile locale.